Realisatie

Groot asfalt onderhoud Brunssum

De opdracht

Klant: Gemeente Brunssum

Locatie: Emmaweg, Molenvaart

Uitdaging:

De aanleiding voor het groot onderhoud aan de Molenvaart en de Emmaweg was de noodzakelijke vervanging van de bestaande asfaltverharding. Deze was op beide wegen aan het einde van zijn levensduur en werd bij de Emmaweg deels vervangen maar bij de Molenvaart een volledige reconstructie.

In een korte termijn werden alle werkzaamheden uitgevoerd met een zo min mogelijke overlast voor het verkeer en de omliggende bedrijven.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

 • algemene voorbereidende werkzaamheden,
 • het verrichten van opruimwerkzaamheden,
 • het verwijderen van bestaande verhardingen en funderingen,
 • het uitvoeren van grondwerken,
 • het aanbrengen van funderingen,
 • het aanbrengen van kantopsluitingen en verhardingen,
 • het aanbrengen van asfaltverhardingen,
 • het aanbrengen van in het werk gestort beton,
 • het aanleggen van rioleringen,
 • het aanbrengen van coatingen en markeringen,
 • het aanbrengen, instandhouding en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen,
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De werken

Het onderhoud vond plaats aan de Molenvaart en Emmaweg, te Brunssum. Voor wat betreft de Molenvaart had het betrekking op het weggedeelte tussen de rotondes Schinvelderstraat en Hoogenboschweg. De kracht van een succesvol project is steeds vaker de combinatie van verschillende expertises.  Hier hebben we dan ook de combinatie toegepast van een getrokken glijbetonnen molgoot en asfalt.

 1. Molenvaart
 • Aanbrengen betonnen getrokken molgoot
 • Aanbrengen inritten
 • Frezen asfalt
 • Uitbreken fundering
 • Aanbrengen fundering
 • Plaatsen straatkolken
 • Aanbrengen asfalt (3 lagen)

Ter plaatse van de Emmaweg werd het weggedeelte tussen de Akerstraat Noord en de Wieënweg/Karel Doormanstraat aangepakt. Bijna alle werkzaamheden werden in de 5 nachten uitgevoerd.

 1. Emmaweg
 • Frezen asfalt
 • Aanbrengen asfalt (2 lagen)
 • Belijning
 • Herstellen kantlagen en inritten

 

 

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?