Realisatie

Baexem herinrichting

De opdracht

Klant: Gemeente Leudal

Locatie: Kerkstraat en Sint Janstraat

Uitdaging:

Volledige reconstructie van bestaande wegen, Zorgdragen voor minimale overlast voor omwonende, indien noodzakelijk afsluitingen tot een minimum beperken.

De werken

Frezen asfalt, Opbreken asfalt, Opbreken elementen verhardingen, Opruimingswerkzaamheden divers, Cunet rijweg, Cunet trottoir, Hoofdriool, Kolkaansluitingen, Huisaansluitingen, Kolken, Grondwerk plantvakken, Infiltratie systeem, Jeu de boules baan, Aanbrengen wegfundering, Aanbrengen kantopsluitingen, Aanbrengen parkeervakken, Aanbrengen straatbakstenen, Aanbrengen trottoir, Aanbrengen onderlaag asfalt, Aanbrengen tussenlaag asfalt, Aanbrengen deklaag asfalt, Groenvoorzieningen

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?