Realisatie

Haelen herinrichting Kruidenbuurt

De opdracht

Klant: Gemeente Leudal

Locatie: Kruidenbuurt

Uitdaging:

Het verwijderen van de bestaande verhardingen en groen inrichting. Het afkoppelen van regenwater en het aanbrengen van 600m3 infitratie voorzieningen. Het vervangen van de huisaansluitingen en het aanbrengen van circa 15.000m2 funderingen en bestratingen. Daarbij zoeken naar de correcte balans tussen de bereikbaarheid van de woningen en de uitvoertijd bij een volledige reconstructie van een gehele wijk.

Een zeer goed geplande fasering met snelle doorlooptijden hebben uiteindelijke de oplossing geboden.

De werken

Verwijderen van begroeiing, Frezen teerhouden asfalt, Opbreken teervrij asfalt. Maken van proefsleuven, Opbreken bestratingsmateriaal

Aanbrengen van : Infiltratiesysteem, 600m3 infiltratie kratten, Regenwaterriool, Betonriool ø300, Kolkaansluitingen, Ompompen van rioolwater.

Vervangen huisaansluitingen, Ontgraven cunet, Aanbrengen van fundering, trottoir banden, molgoot, kolken, tegels, BKK’s, parkeervakken en het levelen van de fundering inclusief het aanstraten van inritten.

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?