Realisatie

Sevenum bouwrijpmaken Beatrixstraat

De opdracht

Klant: Gemeente Horst aan de Maas

Locatie: Sevenum Beatrixstraat

Uitdaging:

Het watersysteem moet tegenwoordig plotselinge pieken in wateraanvoer, bijvoorbeeld door extreem zware neerslag, moeiteloos kunnen opvangen. In de huidige visie op waterbeheer wordt hemelwater zo veel mogelijk opgevangen in het gebied zelf, zodat kwetsbare gebieden niet onnodig worden belast tijdens pieken en de bodem niet verdroogt.

De werken

Aanleg van o.a. een gescheiden hoofdriool aan (infitratieriool in lavakoffer en vuilwaterriool). Het scheiden van hemelwater en riool is één van de speerpunten van de overheid. Het doel is om bij 60% van de nieuwbouw en bij 20% van bestaande bouw het hemelwater af te koppelen van het afvalwaterriool.
CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?