Realisatie

Venlo Planmatig onderhoud wegen

De opdracht

Klant: Gemeente Venlo

Locatie: Klagenfurtlaan

Uitdaging:

In het voorgestelde meerjarenplan “onderhoud wegen” van de gemeente Venlo 2018-2021 werd na een inspectie het kwaliteitsniveau D geconstateerd op vele wegen door eerdere bezuinigingen. Om kapitaal vernietiging te voorkomen en het kwaliteitsniveau weer op C te krijgen werd er een meerjarenplan gemaakt. De Klagenfurtlaan is er een van.

De Klagenfurtlaan vormde vroeger de verbinding tussen de A67 en den BAB61 in Duitsland en was daarmee een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland. Hierdoor maakte veel vrachtverkeer gebruik van deze ongeveer 5 kilometer lange verbindingsweg. Deze schakel werd overgenomen na aanleg van de A73. Hierdoor nam de intensiteit aanzienlijk af.

Hoogmartens heeft binnen een periode van 5 werkdagen de  lange Klagenfurtlaan volledig gefreesd en weer voorzien van 2 nieuwe lagen asfaltbeton inclusief belijning.

 

 

De werken

Met een brede frees (>2mtr) de gehele top- en tussenlaag verwijderd. Teerhoudend- en teervrij asfalt van elkaar gescheiden en afgevoerd voor circulair gebruik (teervrij)

Hierna voorzien van 2 lagen nieuwe asfalt tussenlaag, AC 16 bind en deklaag met AC 8 surf waarbij de volledige breedte ( gem. 7,6 mtr) warm in warm is gedraaid.

Aanbrengen van middenstreep en overige markeringen.

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?