11 maart 2022

Al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in oppervlakbehandeling.

Hoogmartens is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in oppervlakbehandeling (slijtlagen) en kan, als een van de weinigen, een slijtlaag onder CE-certificering aanbrengen.  We sproeien over het te behandelen wegdek eerst een bitumineus bindmiddel. Vervolgens wordt het ingestrooid met gebroken steenslag. We passen deze techniek toe op rijwegen, fietspaden en wandelwegen, maar evengoed op paden in tuinen en parken.

 

De voordelen van deze duurzame, efficiënte en snelle behandeling:

 • een esthetische meerwaarde voor de omgeving
 • een langere levensduur van het behandelde oppervlak
 • weinig onderhoudskosten
 • een hogere veiligheid

Esthetische meerwaarde

Oppervlakbehandeling is meer dan louter het onderhoud van wegen. Omdat de kleur en de vorm van de steenslag volledig zichtbaar blijven, is er ook een esthetische meerwaarde. Een slijtlaag is uitermate geschikt voor het creëren van visuele effecten. Denk hierbij aan suggestiestroken in een bepaalde kleur, een voetpad of parkeerterrein in de huisstijlkleuren van uw bedrijf of een wandelpad met natuurlijke uitstraling in een park of bos.

Langere levensduur

Een slijtlaag kan de levensduur van uw asfaltverharding relatief goedkoop met ongeveer tien jaar verlengen. Het sleutelwoord hierbij is: tijdig onderhoud! Voordat er scheuren optreden en water en dooizouten kunnen binnendringen in de onderlaag, is onderhoud met een slijtlaag een kostenvriendelijke en efficiënte maatregel. Deze onderhoudstechniek kan bovendien in een snelle doorlooptijd en met weinig hinder voor de omgeving worden toegepast. Tijdig een oppervlakbehandeling uitvoeren levert dus geld en tijdwinst op. Goed onderhouden wegen betekenen tevens een forse vermindering van CO2-uitstoot.

Wij onderscheiden een aantal varianten van oppervlakbehandeling:

 

 1. enkelvoudig oppervlakbehandeling
 2. nagestrooide oppervlakbehandeling
 3. dubbele oppervlakbehandeling

 

Aanverwant product

 1. SAMI

 

Oppervlakbehandeling:

 1. Enkelvoudige oppervlakbehandeling

Een enkelvoudige oppervlakbehandeling bestaat uit één laag bindmiddel en één laag steenslag. Het procedé wordt gebruikt als conserverende laag op asfaltverhardingen die nog in relatief goede staat zijn.

Het verhardingsoppervlak wordt eerst gereinigd met een wegdekreiniger. Vervolgens wordt de bitumenemulsie gespoten; dit bedraagt circa 1,75 kg/m2. Aansluitend strooien we de bitumenemulsie af met gebroken steenslag van 4 tot 8 millimeter; dit bedraagt circa 13 kg/m2. Hierna wordt de emulsie met het steenslag gewalst met een bandenwals. Na een paar dagen kan het overtollige steenslag afgezogen worden.

Het voordeel van deze techniek is dat hij ook kan gebruikt worden binnen de bebouwde kom en bijvoorbeeld op fietspaden.

 

 1. Nagestrooide oppervlakbehandeling

Een nagestrooide oppervlakbehandeling bestaat uit één laag bindmiddel en één laag open gestrooide grove steenslag die wordt dicht gestrooid met een laag fijnere steenslag.

Het verhardingsoppervlak/asfalt wordt eerst gereinigd met een wegdekreiniger. Daarna wordt de bitumenemulsie gespoten; dit bedraagt circa 1,75 kg.m2. Vervolgens strooien we de bitumenemulsie af met gebroken steenslag van 4 tot 8 millimeter; dit bedraagt circa 10kg/m2. Aansluitend wordt het oppervlak direct nagestrooid met gebroken steenslag van 2 tot 6 millimeter; dit bedraagt circa 5kg/m2. Hierna volgt het walsen met de bandenwals.Na een paar dagen verwijderen we het overtollige steenslag.

Deze oppervlakbehandeling wordt toegepast als grotere conservering van bestaande asfaltverhardingen, zonder dat geluidsnormen worden overschreden. Door het geheel na te strooien met fijnere steenslag ontstaat bovendien een fijne textuur.

 

 1. Dubbele oppervlakbehandeling

Een dubbele oppervlakbehandeling bestaat uit twee behandelingen op elkaar: twee lagen bindmiddel en twee lagen steenslag. We passen deze techniek toe op asfaltverhardingen die behoorlijk beschadigd zijn; denk aan lichte scheurvorming en/of verregaande rafeling.

Het verhardingsoppervlak/asfalt wordt eerst gereinigd met een wegdekreiniger. Vervolgens wordt de bitumenemulsie gesproeid; dit bedraagt circa 1,4 kg/m2. Aansluitend strooien we de bitumenemulsie af met gebroken steenslag van 4 tot 8 millimeter; dit bedraagt circa 10 kg/m2. Hierna wordt deze laag opnieuw besproeid met een bitumenemulsie; ditmaal bedraagt het circa 1,8 kg/m2. Ook deze tweede bitumenlaan strooien we af met gebroken steenslag van 4 tot 8 millimeter; dit bedraagt circa 13 kg/m2. Uiteindelijk wordt alles gewalst met de bandenwals en na een paar dagen wordt het overtollige steenslag afgezogen.

 

Oppervlakbehandeling met omhulde steenslag

Voor bijna alle bovenstaande behandelingen kan in plaats van gewone steenslag ook een omhulde steenslag gebruikt worden. Voordeel hiervan is dat de hechting van de emulsie nog beter is doordat de steenslag reeds voorzien is van een laagje emulsie. De emulsie wordt warm aangebracht, waardoor het geheel als het ware samenvloeit.

 Opmerking: bovenstaande hoeveelheden zijn slechts een voorbeeld, om de correcte hoeveelheden te bepalen dient er een advies uitgeschreven te worden op basis  van wegdektype, verkeersintensiteit, schadebeeld, etc. etc.

Aanverwant product:

 

 1. SAMI

 

Sami kan voor 2 doeleinde gebruikt worden:

 1. Voor vloeistofdichte asfalt/beton vloeren.
 2. Als scheur-remmende maatregelen.

 

SAMI staat voor stress absorbing membraan interlayer. Het is een hoog gemodificeerd bitumen dat in de asfalt(beton)constructies ervoor zorgt dat tussen twee asfalt(beton) lagen een scheur-remmende en/of absoluut vloeistofdichte laag ontstaat. Wij kunnen deze vloeistofdichte verharding gecertificeerd aanbrengen.

Deze techniek:

 • beschermt bodem en grondwater tegen verontreiniging
 • geeft constructieve toevoeging, scheur-remmend effect
 • zorgt voor een duurzame asfaltverharding
 • voorkomt scheurdoorgroei

Het membraan wordt zo diep mogelijk in de asfalt(beton)constructies aangebracht, om schade van bovenaf te voorkomen. De hoeveelheid van 2,2 kg/m2 wordt in één laag aangebracht die afzonderlijk met een steenslag wordt afgestrooid. Een hoog gemodificeerde bitumenemulsie kan op een licht vochtige ondergrond worden aangebracht, zonder dat wordt ingeboet op de kwaliteit.

 Opmerking: bovenstaande hoeveelheden zijn slechts een voorbeeld, om de correcte hoeveelheden en/of gradaties  te bepalen dient er een advies uitgeschreven te worden op basis  van wegdektype, verkeersintensiteit, schadebeeld, etc. etc.

Heeft u vragen over deze toepassingen of wenst u graag een advies, neem dan zeker contact met ons op.

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?