12 maart 2020

Gemeente Pelt uiterst tevreden over de herinrichting van een veilige Ringlaan door Hoogmartens

De plaats van onze afspraak met ingenieur Rob Meeuwissen, projectleider infrastructuur bij de gemeente Pelt, wordt op het laatste nippertje gewijzigd. “De timing is oké”, zegt Rob, “maar kan het in het gemeentehuis van Neerpelt in plaats van in Overpelt? Een onverwachte vergadering, vandaar de switch in mijn agenda.” We maken een U-bocht en hebben meteen een eerste insteek voor ons gesprek van zo dadelijk: flexibel inspelen op last minute veranderingen.

Waken over omgevingsfactoren

“Ringlaan Overpelt vandaag weer open”, blokletterde Het Belang van Limburg op 22 november 2019. Het openstellen van de weg gebeurt een maand eerder dan voorzien. Het doel van de werken was niet de volledige renovatie van de Ringlaan, wel de heraanleg van de voetpaden, een herstelling van de riolering en een verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de kruispunten. Hoogmartens was verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken. Rob Meeuwissen was coördinator namens de gemeente Pelt. “Naast de kwaliteit van het werk was de toegankelijkheid van de omgeving één van onze voornaamste aandachtspunten”, aldus Rob. De Ringlaan, met een gemeentelijk gedeelte en een gedeelte gewestweg, is namelijk een drukke verbindingsbaan voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers.

“Voor een werf als de heraanleg van de Ringlaan zijn bereikbaarheid en het beperken van de verkeersoverlast heel belangrijke aspecten. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met andere werkzaamheden in de omgeving. Maar ook met uitzonderlijke situaties, zoals evenementen die plaatsvinden tijdens de periode van de werkzaamheden. Pelt is een levendige gemeente. Kort na de aanvang van de werkzaamheden waren er de carnavalstoeten. En in juni was er het jaarlijkse cartuning event SYD dat zo’n 5 à 6.000 bezoekers aantrok. Wegwerkzaamheden zorgen onvermijdelijk voor hinder. Maar oplossingen voorzien gaat een stuk vlotter als de planning en timing van de werken klopt.” aldus Rob.

Juiste mensen op juiste plaats

Vlotte en stipte afspraken, voor de gemeente Pelt waren het enkele van de sterke pijlers van hun samenwerking met Hoogmartens. “Voor een gemeente als Pelt betekent een werf als die van de Ringlaan een grote, extra werklast. Het is belangrijk dat de aannemer een pak werk uit onze handen neemt en dat we in goed vertrouwen kunnen samenwerken. Dat dit met Hoogmartens uitstekend verliep, had alles te maken met de juiste mensen op de juiste plaats. Naast de werklui en de voormannen was er permanent een werfleider aanwezig. Dat is ideaal, omdat je steeds een aanspreekpunt hebt om snel en flexibel te kunnen inspelen op onverwachte situaties. Het is normaal dat je bij werkzaamheden als deze geconfronteerd wordt met onvoorziene problemen. Maar als je die ’s ochtends met de werfleider kan bespreken en alles is tegen de middag opgelost, dan ben je heel goed bezig.”

De werken waren vroeger klaar dan voorzien. Wellicht is dat een rechtstreeks gevolg van goed samenwerken en vlot communiceren?

Rob beaamt dit: “Dat heeft daar beslist mee te maken. Op sommige zaken, zoals bijvoorbeeld het weer, heeft een aannemer geen vat. Maar als er zoals bij het project Ringlaan efficiënt wordt samengewerkt met onderaannemers of een partij als Fluvius, die de riolering heeft vernieuwd, dan win je kostbare tijd. De werkzaamheden zijn trouwens nog niet helemaal klaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden leggen we in het voorjaar de slemlagen nog aan. Maar ik ben er gerust op dat ook deze laatste fase vakkundig en met oog voor timing zal aangepakt worden.”

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?