11 november 2020

Herinrichting kruidenbuurt Haelen

In Haelen, dat onder de gemeente Leudal valt, won Hoogmartens de aanbesteding voor verwijderen en vernieuwen van de infrastructuur in de Kruidenbuurt, inclusief het aanbrengen van 15000m3 fundering, riool en bestrating. Een hele grote klus waarbij het belangrijk was om de bereikbaarheid van de wijk in stand te houden voor bewoners en bezoekers. Daarbij lag de sleutel bij een snelle doorlooptijd.

Gemeente Leudal ‘John Janssen’

,,Hoogmartens heeft zich dusdanig bewezen, qua kwaliteit, betrouwbaarheid,  en communicatie dat ze zeker in de toekomst voor  het doen van een aanbieding wordt  uitgenodigd. Alles verliep volgens planning en ruim voor de deadline was alles al afgerond. Een van de sterke punten van Hoogmartens is ‘afspraak is afspraak’. Afwijkingen werden tijdig en helder gecommuniceerd.”

De nadruk lag in dit project vooral in de samenwerking met de buurt, die voor een langere tijd hinder ondervond. ,,Niet allen met de opdrachtgever maar ook met de aanwonenden is er op een zeer prettige manier gecommuniceerd. Zowel door de projectleiders, uitvoerders, machinisten, grondwerkers en stratenmakers. Hierdoor zijn er bij de opdrachtgever nauwelijks op- of aanmerkingen van de aanwonenden binnen gekomen.”

De gemeente Leudal prijst ook het meedenkende vermogen van de aannemer. ,,Er zijn goede tips qua uitvoering en materialen gegeven. Dit heeft onder andere geresulteerd in het feit dat een steenleverancier hun machinaal klinkerpakket heeft aangepast.”

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?