25 juni 2020

Hoogmartens steekt de Beckersvaart in Herk-de-Stad in een veilig en duurzaam kleedje

De Beckersvaart loopt langs het Schulensmeer, een bufferbekken met een lengte van 2,8 kilometer en een oppervlakte van maar liefst 95 hectare. Daarmee is deze waterplas het grootste openbare binnenmeer in Vlaanderen en een trekpleister voor niet alleen watersporters, maar ook voor natuurliefhebbers en wandelaars. Het Schulensmeer ligt namelijk in het Schulensbroek, een natuurgebied met uitgestrekte graslanden waar tal van planten- en diersoorten een thuis hebben gevonden.

Wandelaars en fietsers gebruiken de Beckersvaart onder meer als toegangsweg naar het Schulensbroek. Maar ook automobilisten nemen deze weg als snelle verbinding tussen Schulen en Linkhout. Dat zorgde in het verleden vaak voor gevaarlijke situaties en spanningen tussen de verschillende weggebruikers. Dirk Daems werkte gedurende 35 jaar voor de gemeente Herk-de-Stad. Hij was jarenlang het hoofd van de Technische Dienst en  kent als geen ander de geschiedenis van de Beckersvaart.

Dirk Daems: “De verkeersproblemen op de Beckersvaart waren onder meer het gevolg van de slechte inrichting van de weg. Die had op haar beurt te maken met de eigendomsbepalingen van de baan. De Beckersvaart ligt voor 90% op het grondgebied Herk-de-Stad, de overige 10% is grondgebied Halen en Lummen. De weg valt bovendien niet enkel onder de bevoegdheid van de gemeenten, maar ook onder die van de Belgische Spoorwegen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit kluwen heeft er jarenlang voor gezorgd dat de inrichting van de baan, die dienst deed als drukke sluipweg en constant kapot werd gereden, nooit echt structureel kon aangepakt worden.”

Enkele jaren geleden ging de Beckersvaart bij recht van opstal over naar de gemeente Herk-de-Stad. Er werd een plan uitgewerkt waardoor de baan het statuut van fietsweg kreeg en auto’s dus verplicht werden om traag te rijden en te allen tijde voorrang te verlenen aan de fietsers. De aanleg van de weg werd via een openbare aanbesteding toegewezen aan Hoogmartens. Het was een unieke kans om van de heringerichte Beckersvaart ook infrastructureel een uitstekende baan te maken. Daarom stelde Hoogmartens voor om, binnen de lijnen van het budget, een aantal aanpassingen door te voeren aan het initiële plan. Zo werd onder meer gekozen om de fundering van de baan structureel te herstellen en werd een volledig nieuwe onder- en toplaag asfalt aangebracht.

Dirk Daems: “Om de fietsweg extra veilig te maken en te vermijden dat wagens bij het kruisen in de berm zouden rijden, werd de baan bovendien afgeboord met ribbelstroken. Als je over zo’n strook rijdt, word je letterlijk door elkaar geschud. Men zal dus niet meer onmiddellijk geneigd zijn om uit te wijken naar de bermen, zodat deze niet langer kapot gereden worden.”

Bedankt Dirk!

Dirk Daems heeft in zijn lange loopbaan vaak samengewerkt met Hoogmartens en kijkt hier tevreden op terug.

Dirk Daems: “Men is op 20 april gestart met de uitvoering van de werken aan de Beckersvaart en ondanks corona was alles één maand later klaar. Zoiets kan alleen als er goede afspraken worden gemaakt tussen de opdrachtgever en de aannemer én als die afspraken ook correct worden nageleefd. Dat is beslist één van de troeven van Hoogmartens. Ik heb heel wat projecten met hen gedaan en kan beamen dat zij steeds van hun woord zijn. Hun werven worden goed voorbereid, alles wordt nauwgezet opgevolgd en de uitvoering is steeds in orde. Er wordt niks zomaar afgesmodderd en uit alles blijkt hun vakmanschap en ervaring.”

De Beckersvaart was Dirks laatste werf voor zijn pensioen. Maar uit de manier waarop hij erover spreekt, kan je alleen maar afleiden dat hij vanop afstand betrokken zal blijven bij de infrastructuurwerken in Herk-de-Stad. Het is haast uitgesloten (en het zou dom zijn!) dat men in de toekomst geen beroep meer zou doen op zijn vakkennis en ervaring. En het is 100% zeker dat Dirk met plezier zijn kundig advies zal blijven geven. Maar hoe dan ook: het ga je goed, Dirk, en bedankt voor de jarenlange prettige samenwerking!

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?